ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

«Yeter de Artar» felsefesi üzerine kurulan ISO 14001; 9001 ve 45001 Entegre Yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak için;

• Tüm faaliyetlerimizde yasal ve standart şartlara uymayı,
• Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı,
• Çalışanlarımızı aktif katılıma özendirmeyi ve şeffaf iletişim ortamı sağlamayı, çalışan memnuniyetini arttırmayı,
• Entegre Yönetim sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Müşterilerimize güvenli ve uygun fiyatlı ürün sunmak adına tedarikçilerimizi geliştirmeyi,
• Doğal kaynakları verimli kullanarak, gelecek nesillere temiz yaşanabilir bir dünya bırakmayı,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemeyi,
• « Sıfır iş kazası» hedefi doğrultusunda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamayı taahhüt ederiz.

UĞUR DEMİREL
CEO

Yıldız Holding