İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şok Marketler İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları iş süreçleri, Türkiye geneline yayılmış ve her geçen gün hızla büyüyen organizasyonumuzda şirket vizyonumuza entegre şekilde yönetilmektedir.
İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde: tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında başarı hikayelerini çoğaltabilecekleri insan kaynakları süreçlerini inşaa etmek ve bu süreçlerin devamlılığını sağlamak yer almaktadır. Aynı zamanda bu yolculukta tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve adil bir yönetim anlayışı sergilemek yer alır.

İstihdama Katkı

Şok Marketler, Türkiye’nin her noktasında yaygın mağazalarında her bir müşterisine mutlu bir alışveriş tecrübesi yaşatmayı hedeflemektedir. Hedeflenen büyüme stratejisi doğrultusunda, açılacak yeni mağazalar ile bölge ve ülkemiz istihdamına katkı sağlamaktadır.

Yetenek Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Şok Marketler’de kariyer ve performans yönetimi sistemleri İnsan Kaynakları Bölümü’nün belirlediği ana esaslar ışığında yönetilmektedir. Organizasyonumuzda sürdürülebilir yüksek performans kültürünün devamlılığını sağlamak amacı ile şirket ana hedeflerinin fonksiyonlar bazındaki karşılıklarının yer aldığı bireysel hedefler dengeli dağılım modeli ile sistem üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı şekilde belirlenen yetkinlikler kapsamında her bir çalışanın yetkinlikleri 360 derece değerlendirilmektedir. Tüm bu sistemler doğrultusunda her bir pozisyona ilişkin tanımlanmış bilgi, beceri ve yetkinlikler, İnsan Kaynakları Planlama (İKP) çalışmasında bir araya getirilerek, kariyer yönetimi her bir çalışan için planlı hale getirilmektedir. İKP çalışmasında organizasyonumuzun vizyonuna başarısı ile katma değer sağlayan yetenekler tanımlanır. Yeteneklerin öğrenme ve gelişim süreçleri belirlenerek organizasyonumuz içerisindeki motivasyon ve bağlılığı desteklenir.

Her geçen gün büyüyen organizasyonumuzda yetenek ihtiyacının karşılanmasında öncelikle mevcut çalışanlarımızdan oluşturulan yetenek havuzumuzdan çalışanlarımızı önceliklendiririz. Özellikle Satış Operasyon Organizasyonumuz kapsamındaki her bir yetenek, belirlenen kariyer fırsatları için haftalık oluşturulan Değerlendirme Merkezi uygulamamıza dahil edilir. Bu uygulama ile yetenek olarak tanımladığımız Mağaza Yöneticilerimiz, saha yönetiminde ilk kademe yönetici pozisyonu olan Bölge Yöneticiliğine terfi etmektedir. Bu doğrultuda perakende sektöründeki tecrübesini çalışanlarına da kazandırmayı hedefleyen Şok Marketler, kendi yetenek havuzu ile saha yönetimindeki strateji ve vizyonunu yönetmektedir.

Öğrenme ve Gelişim

Yaygın organizasyonumuzda 28.000’e yakınçalışanımızın öğrenme ve gelişimini desteklemek amacı ile “Akademi Şok” isimli online eğitim platformumuz faaliyet göstermektedir. Platform şirketimizin perakende sektöründeki yükselen başarısının arka planında yer alan sektör tecrübesi ile zenginleştirilmiştir. Bu doğrultuda online öğrenme araçları ile çalışanların öğrenme ve gelişimine katkı sağlamak platformun ana hedefini oluşturmaktadır. Özellikle genç kuşak çalışan profili de dikkate alınarak platform; çalışanların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve istekle platformda yer alan yeni nesil eğitim araçlarını kullanabilecekleri (sürdürülebilir) şekilde yönetilmektedir.

Yıldız Holding