ÇEVRE POLİTİKASI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Şok Marketler Ticaret A.Ş. olarak büyürken çevresel etkileri yönetmeyi sorumluluğumuz olarak görürüz. Ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre konusundaki yasal düzenlemelere uyar, operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmek ve azaltmak üzere sürekli gelişmeyi esas alırız. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardı çalışmalarımızda yol göstericidir.

Aşağıdaki ilkeler çevre politikasının temellerini oluşturur:

1. Operasyonlarımızı yürütürken tüm çevresel yasa ve yükümlülüklere uygun olarak hareket eder, yasal yükümlülüklerin ötesinde uygulamalar geliştiririz.
2. İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı veririz.
3. Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim anlayışı benimseriz. Çevre performansımızı hedefler üzerinden ölçerek ve sonuçlarını raporlayarak sürekli geliştiririz.
4. Çevre Yönetim Sistemi performansını teknolojik ve dijital gelişmelerle destekleriz.
5. Enerjiyi verimli kullanarak sera gazı salımları ve hava emisyonlarını en aza indirmek için çalışırız.
6. Su tüketimimiz etkin bir şekilde yönetir ve sürekli iyileştirmek için çalışırız.
7. Atık sularımızı mümkün olabilen en az seviyeye indirmeye ve su emisyonlarının kalitesini iyileştirmeye çalışırız.
8. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atık ve ambalajları kaynağında azaltır, yeniden değerlendirir, geri dönüştürür, geri dönüştürülmesi mümkün değilse mevzuata uygun olarak bertaraf ederiz.
9. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını gözetiriz.
10. Tedarik süreçlerimizde verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alırız.
11. Çevre dostu ve çevreye etkisi düşük olan ürünler arz etmek için çalışırız.
12. Yasal zorunlulukların yanı sıra; Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında çevre politikasının izlenmesi ve denetlenmesini de sağlarız.
13. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı sorumlu çevre yönetimi taahhüdü için teşvik ederiz.
14. Çevre yönetimi ve hedefleri konusunda çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm iş ortaklarımızdan destek ve katkı alırız.
15. Tedarikçilerimizi bilgilendirerek çevre yönetim uygulamaları benimsemelerine destek oluruz.
16. Tedarikçi kabul süreçleri ve denetimleri sırasında tedarikçilerinin çevre ile ilgili yaklaşımlarını dikkate alırız.
17. Çalışan eğitimleri ile çevresel farkındalığı artırırız.

Sürdürülebilirlik Kurulu, CEO’nun da aralarında bulunduğu üyelerinin katılımıyla çevre yönetim birimleri ile yılda en az bir kere olmak üzere toplanır, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Çevre politikası kapsamında geliştirdiğimiz performansımızı her yıl güncelleyerek kamuyla paylaşırız. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında öncelikli konularımızı belirlerken gerçekleştirdiğimiz paydaş analizi çalışmalarında çevre ile ilgili konularda paydaşların görüşlerini toplarız.

Çevre politikasıyla ilgili geri bildirimlerinizi surdurulebilirlik@sokmarket.com.tr adresinden iletebilirsiniz.

Yıldız Holding