TİCARİ ELEKTRONİK İLETİM İZNİ

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Ticari elektronik ileti iznine onay vermiş olan Üyeler, Şok Market Tic. A.Ş internet sitesine vermiş oldukları ve bilahare muhtelif suretler ile verecekleri iletişim adreslerine (cep telefonu, mail adresi ve diğerlerine) gerek üyelik ve uygulamalar ile ilgili hususlara dair bilgilendirilmeleri, gerek çeşitli ürün/hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şok Market Tic. A.Ş tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerinin (isim, cep telefonu, mail adresi v.b.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından, yasal azami süre aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki/dijital ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı/paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği; veri sahipleri olarak kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramaları halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almaları ve taleplerde bulunabilmeleri amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde yer alan yöntemlerle (kanuna uygun olan kanallardan ve kanuni usulünce) Veri Sorumlusu Şok Market Tic. A.Ş’ye ilgili kanuna uygun olarak başvurabilecekleri ve Şok Market Tic. A.Ş’ye kanunen uygun işlemin yapılacağı; bunların yanında diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilmelerinin yanında konuya ilişkin vazgeçme bildirimini gerçekleştirebilirler.

Üyeler, Yukarıda yer verilen açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgileri de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerine ilişkin bütün izinlerini/haklarını her daim saklı tutarak her türlü hizmete ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şok Market Tic. A.Ş. tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj veya MAIL olarak, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel/özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-postal, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile taraflarına ticari elektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderilmesini ticari elektronik iznine onay vererek kabul etmişlerdir.

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemini yaparak taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

Yıldız Holding