BENDE VARIM MUVAFAKATNAMESİ

MUVAFAKATNAME

Şok Marketler Tic. A.Ş. (“Şok Marketler”)’ye iletmiş olduğum adım, soyadım, telefon numaram ve iletişim bilgilerim, yaşadığım il ve ilçe bilgisini içerir kişisel verilerimin, Kişisel Verilere Dair Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla “Ben de Varım” projesi kapsamın alınmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, sair surette işlenmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sonraki süreçlerde Şok Marketler’e ilettiğim veya Şok Marketler tarafından rızam dahilinde çekilen umuma açık/ kapalı mekânlarda tek veya kalabalık içinde kendime ait ad ve hareketli/hareketsiz görüntü, fotoğraf veya videoların, süre, sayı, yer, ülke ve mecra sınırlaması olmaksızın Şok Marketler’in web siteleri, intraneti, sosyal medya hesapları başta olmak üzere Kişisel Verilere Dair Aydınlatma metninde belirtilen gerekçeler için hazırlanan her türlü video gösterimi, basılı ve dijital reklam, şirket içi ve şirket dışı toplantılarda ve tanıtımlarda kullanılması hakkında Şok Marketler’e özgür irademle açık olarak muvafakat (izin) verdiğimi; görüntümün ve sair kişisel - verilerimin kullanılmasının Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmış olan kişilik haklarıma halel getiren herhangi bir husus olmadığını bildirdiğimi; bu nedenle her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacağım olmadığını, tüm bu kullanımlar hakkında tarafıma bilgi verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yıldız Holding