BENDE VARIM AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KANUN) 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KANUN uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Hangi Amaçla İşleneceği

Adınız, soyadınız, telefon numaranız, iletişim bilgileriniz, yaşadığınız il ve ilçe bilgisi ve rızanız olması halinde fotoğraf/video görüntüleriniz “Ben de Varım” projemiz kapsamında kurumsal.sokmarket.com.tr internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurunuz ve tarafınızca iletilecek veya rızanız olması halinde tarafımızca gerçekleştirilecek olan fotoğraf/video çekimi vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz projemizden faydalanabilmeniz, projeye katılımınızın kayıt altına alınabilmesi, proje kapsamında sizlerle iletişime geçilebilmesi, projenin yürütülebilmesi, muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve rızanız olması halinde projemizin tanıtımının gerçekleştirilebilmesi için basılı ve dijital reklam, şirket içi ve şirket dışı toplantılarda ve tanıtımlarda kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. İşbu kişisel verileriniz, açık rızanız, KANUN’un 5/2. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz sadece projenin yürütülebilmesi için projede görev alan çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacak ve rızanız olması halinde projenin tanıtımı amacıyla şahsınıza veya ürününüze ait fotoğraflar tüm basın ve iletişim mecralarında özellikle şirketimizin kurumsal web sitelerinde, intranetinde, sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. İletişim kanallarımızın teknik alt yapısının yurt dışında bulunması sebebiyle yine rızanız olması halinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir. Bu aktarım halleri haricinde kişisel verileriniz herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmayacaktır.

c) Kişisel Veri Sahibinin KANUN’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KANUN’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KANUN’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince şirketimizin Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Başvurularınızı kayıtlı e-posta üzerinden yapmak istemeniz halinde sokmarketler@hs03.kep.tr adresine veya tarafımıza daha önce bildirildiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizin olması halinde kvkk@sokmarket.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Yıldız Holding